Informacje dla akcjonariuszy

CREATIVEFORGE w związku z narastającą liczbą pytań dotyczących działalności spółki oraz koniecznością zapewnienia Akcjonariuszom dostępu do informacji, a także wobec realizacji oraz spełnienia obowiązku równego traktowania Akcjonariuszy uruchamia elektroniczny system informacji.
W tym miejscu zamierzamy publikować najnowsze informacje na temat rozwoju i działalności spółki.

Aktualności


20.07.2020

Aktualności dotyczące spółki:


19.06.2020

Zawarcie umowy z Slitherine Software UK LTD.


09.06.2020

Zarząd Spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 9 czerwca 2020 r. Pan Radosław Mrowiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.


26.05.2020

Prezentujemy nową grę - Gladiators Manager, więcej informacji tutaj


26.05.2020

Wywiad o godzinie 15:00 prezesa CreativeForge Games dla Comparic.pl


20.05.2020

Aktualności dotyczące spółki:


19.05.2020

  • Uruchomienie elektronicznego systemu informacji
  • Uruchomienie Kickstartera dla gry Dunrog
  • Zapowiedź nowej gry - Builders of Greece

Zgromadziliśmy Wasze pytania z for internetowych, odpowiedź spółki zostanie opublikowana w tym tygodniu.
Dodatkowo informujemy, że CreativeForge kontynuuje realizację założonej strategii rozwoju pracując nad produkcją nowych gier oraz pozyskiwaniu nowych projektów.